Menu
Mijn Keunstwurk

LEADER Noordoost-Fryslân

Ontvang subsidie voor projecten die bijdragen aan de leefbaarheid en een sterkere economie van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland en Tytsjerksteradiel.

De Lokale Actiegroep (LAG) Noordoost-Fryslân wil samen met inwoners, bedrijfsleven en overheid de kansen in hun regio benutten. Deze kansen zijn vastgelegd in de lokale ontwikkelingsstrategie (LOS). Je komt in aanmerking voor subsidie als de LAG jouw project als kansrijk beoordeelt. De beoordelingscriteria vind je bij de aanvraagdocumentatie. De subsidie kan oplopen tot maximaal 150.000 euro per project.

Voor wie?

Ondernemers en (semi-)overheden.

 

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

  • Activiteiten voor het versterken van de sociale cohesie
  • Activiteiten voor het stimuleren van de zelfsturing van dorpen
  • Activiteiten voor het stimuleren van sociaal ondernemerschap

Wat zijn de voorwaarden?

  • De activiteiten en thema’s zijn opgenomen in de Lokale Ontwikkelingsstrategie LEADER Noordoost-Fryslân
  • Hoogte van de subsidie bedraagt na beoordeling minimaal 43.750 euro
  • Hoogte van de subsidie bedraagt na beoordeling maximaal 150.000 euro
  • Alle voorwaarden vind je in het openstellingsbesluit

Contactgegevens

Bezoekadres Leonard Springerlaan 15, 9727 KB Groningen
Postadres Postbus 779, 9700 AT Groningen
Telefoonnummer 050-5224900
Emailadres info@snn.nl