Mijn Keunstwurk

Maatschappij tot het Nut van ’t Algemeen / ’t NUT

De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen (kortweg ’t Nut) is een landelijke vereniging met plaatselijke afdelingen, opgericht in 1784, die zich ten doel stelt het welzijn van individu en gemeenschap te bevorderen. De vereniging streeft naar individuele en maatschappelijke ontplooiing met een zo hoog mogelijk cultureel gehalte.

De Maatschappij hield en houdt zich bezig met zaken die het algemeen belang dienen, zoals onderwijs, ontwikkeling en maatschappelijke discussie. Ze heeft daarmee een bijdrage geleverd aan de democratisering van Nederland. Van begin af aan heeft de Maatschappij zichzelf gezien als een instelling voor volksontwikkeling.

NUT Leeuwarden ondersteunt goede doelen op het gebied van cultuur, maatschappij en sport in de gemeente Leeuwarden. Het bestuur komt enkele malen per jaar bijeen om aanvragen voor subsidie te beoordelen.

Welke projecten steunen wij?
NUT Leeuwarden hanteert de volgende criteria voor het aanvragen van een subsidie:

Financiën

Procedure

 

Aanvragen

Contactgegevens

Postadres Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Leeuwarden, Willemskade 8a, 8911 BA Leeuwarden
Contactpersoon H.A. Botman, secretaris
Telefoonnummer 058-2154182
E-mailadres info@nutleeuwarden.nl