Mijn Keunstwurk

Meindersma Sybenga Stichting

Ondersteunen van activiteiten en projecten met een sociaal maatschappelijk nut en een Nederlands Hervormde grondslag.

Contactgegevens

Contactpersoon Dhr. Taeke Okkema (Secretaris)
Postadres Súdhoekstermiddelweg 1, 9077 TC Vrouwenparochie
Telefoonnummer 058 - 257 14 15 / 06 – 44 29 66 31