Mijn Keunstwurk

Meindersma-Sybenga Stichting


Ondersteunen van activiteiten en projecten met een sociaal maatschappelijk nut en een Nederlands Hervormde grondslag.

Het bestuur stelt zich tot taak de opbrengsten van de bezittingen na aftrek van de gemaakte kosten volledig te bestemmen en uit te keren aan rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen die:

Slechts aanvragen die schriftelijk (per post) worden ingediend worden in behandeling genomen.

 

Contactgegevens

Contactpersoon Dhr. Taeke Okkema (Secretaris)
Postadres Súdhoekstermiddelweg 1, 9077 TX Vrouwenparochie
Telefoonnummer 06–44296631 / 0513-628707