Mijn Keunstwurk

Meindersma-Sybenga Stichting

Ondersteunen van activiteiten en projecten met een sociaal maatschappelijk nut en een Nederlands Hervormde grondslag.

Het bestuur stelt zich tot taak de opbrengsten van de bezittingen na aftrek van de gemaakte kosten volledig te bestemmen en uit te keren aan rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen die:

 

Contactgegevens

Contactpersoon Dhr. Taeke Okkema (Secretaris)
Postadres Súdhoekstermiddelweg 1, 9077 TX Vrouwenparochie
Telefoonnummer 058-2571415 / 06– 44296631