Mijn Keunstwurk

Ottema-Kingma Stichting

De Ottema-Kingma Stichting heeft tot doel  ”het bevorderen van kunst- en cultuurhistorie in Friesland”. De OKS verwerft onder meer objecten en verzamelingen die van belang zijn voor de openbare collecties in Friesland. Ook koopt de OKS wel haar aangeboden voorwerpen, zonder die a priori voor een bepaalde instelling bestemd te hebben. Pas later wordt dan bekeken in welke collectie een dergelijk voorwerp het beste zou passen. Daarnaast stimuleert de OKS wetenschappelijk onderzoek en ondersteunt het relevante publicaties. Ook het ontsluiten van collecties in Friesland voor een breed publiek, zowel in boekvorm als digitaal via internet, rekent de OKS tot haar taak.

Contactgegevens

Contactpersoon Mevr. Drs. K. De Bruin – Frederiks
E-mailadres info@oks.nl
Bezoekadres Harlingersingel 23A, 8913 CJ Leeuwarden
Postadres Harlingersingel 23A, 8913 CJ Leeuwarden
Telefoonnummer -
Website www.oks.nl