Menu
Mijn Keunstwurk

Fondsen en
subsidies

De financiering van culturele initiatieven en projecten bestaat meestal uit verschillende bronnen. Gemeenten en provincie verstrekken subsidies. Fondsen zijn in te delen in regionaal, provinciaal en landelijk. Zowel fondsen als subsidie regelingen hebben een eigen doelstelling waarvoor ze een financiële bijdrage willen geven. Informatie over een kansrijke aanvraag is te vinden op Stipe.frl.