Mijn Keunstwurk

Stichting Bercoop Fonds

Stichting Bercoop Fonds heeft ten doel:
Het verstrekken van een (eenmalige) donatie aan een organisatie, passend binnen de belangenbehartiging ten algemene nutte voor het verzorgingsgebied omvattende de gemeenten Oost- en Weststellingwerf, Westerveld en Steenwijkerland, waardoor een organisatie en/of instelling in staat wordt gesteld:

Doelen waarvoor donatie kan worden aangevraagd:

 

Aanvragen

Contactgegevens

Postadres Wolvegasterweg 40, 8421 PN Oldeberkoop
E-mailadres info@bercoopfonds.nl