Mijn Keunstwurk

Stichting Brave Minds

Doelstelling

De statutaire doelstelling van de stichting luidt als volgt: ‘De stichting heeft ten doel de ondersteuning van wereldwijde initiatieven en projecten op de navolgende gebieden: natuur; cultuur; onderwijs; zorg en welzijn van kinderen; onderzoek op het gebied van de medische wetenschap, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Contactgegevens

Contactpersoon mevrouw A. L.M. van Berckel-Boehmer (voorzitter)
Bezoekadres Churchillplein 5 E, 2571 JW DEN HAAG
Postadres Postbus 16710, 2500 BS, 's-Gravenhage
Telefoon 070 - 711 2300
Beleidsplan Stichting Brave Minds 2018 - 2021