Menu
Mijn Keunstwurk

Stichting DOEN


Groen, Sociaal en Creatief


Als financier helpt Stichting DOEN voorlopers die een groenere, socialere en creatievere samenleving willen maken, waarin:

  • De capaciteit van de planeet het uitgangspunt is (‘groen’);
  • Iedereen kan meedoen, waar mensen samenwerken en elkaar helpen met respect voor individuele behoeftes en mogelijkheden (‘sociaal’);
  • Kunst en cultuur een centrale plaats innemen vanuit de overtuiging dat een samenleving niet zonder kan (‘creatief’).

DOEN steunt initiatieven die zich richten op één van deze drie thema’s. Binnen deze thema’s hebben wij programma’s die zich op specifieke sectoren richten.

Daarnaast focussen we ons in 2019 en 2020 op het speerpunt ‘Klimaat en Voedsel’. Vanuit dit speerpunt steunen we groene, sociale en creatieve ‘voedselvoorlopers’ die de transitie naar een nieuwe voedselsysteem, goed voor mens en planeet, mogelijk maken.

Contactgegevens

Bezoekadres Beethovenstraat 200, 1077 JZ Amsterdam
Postadres Postbus 75621, 1070 AP Amsterdam
Telefoonnummer 020-5737333
E-mailadres doen@doen.nl
Website www.doen.nl