Menu
Mijn Keunstwurk

Stichting Het Dokkumer Stadsfonds

Het doel van de stichting is het financieel behartigen van algemeen Dokkumer belangen welke liggen op sociaal, maatschappelijk, cultureel en recreatief gebied. Uitsluitend activiteiten of projecten die in of voor de stad Dokkum worden georganiseerd kunnen in aanmerking komen voor een renteloze lening of eenmalige bijdrage.

De stichting heeft geen website. Aanvragen kunnen schriftelijk (per post) worden ingediend.

 

 

Contactgegevens

Contactpersoon Mevr. T. van Wieren-de Boer
Adres de Schans 13, 9101 HR Dokkum
Telefoonnummer 0519-296238