Mijn Keunstwurk

Stichting lezen

Doelstelling
Leesbevordering: Het bevorderen van lezen in de meest ruime zin des woords in de Nederlandse en Friese taal.Versterking van de leescultuur en van kinderen en jongeren gemotiveerde lezers maken

Stichting Lezen investeert in projecten op het gebied van leesbevordering en literatuureducatie die vernieuwend zijn. Er is budget voor specifieke doelgroepen en voor specifieke onderwerpen. Stichting Lezen roept in het bijzonder op aanvragen en plannen in te dienen die het digitale domein betreffen. Wij zijn geinteresseerd in hoe digitale toepassingen een rol kunnen spelen bij leesbevordering en literatuureducatie.

De criteria voor het aanvragen van projectbijdragen zijn:

Wat komt niet in aanmerking?

Stichting Lezen heeft slechts beperkt budget om te investeren in leesbevorderingsprojecten van derden. Dit budget is deels geoormerkt in doelgroepen en onderwerpen.

Aanvragen

Contactgegevens

Bezoek- en postadres Nieuwe Prinsengracht 89, 1018 VR Amsterdam
Telefoonnummer 020-6230566
E-mailadres info@lezen.nl
Website www.lezen.nl