Mijn Keunstwurk

Stichting RCOAK

Stichting RCOAK (Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor) is een Amsterdams charitatief vermogensfonds. Met de opbrengst van het vermogen ondersteunt RCOAK initiatieven en projecten die de kwaliteit van leven van ouderen bevorderen in heel Nederland inclusief het Caribisch gebied van het Koninkrijk.

Uw project kan in aanmerking komen voor financiering door Stichting RCOAK als het gericht is op:

De voorkeur gaat uit naar projecten die in de startfase verkeren, innovatief zijn en in beperkte tijd worden uitgevoerd.

Uitsluitingscriteria

Er wordt geen donatie toegekend aan uw project indien het:

Aanvragen

Contactgegevens

Bezoek- en postadres Keizersgracht 334, 1016 EZ Amsterdam
Telefoonnummer 020-6232288
E-mailadres postbus@rcoak.nl
Website www.rcoak.nl