Mijn Keunstwurk

Stichting Ritske Boelema Gasthuis


De Stichting Ritske Boelema Gasthuis behartigt met name de balangen van ouderen en richt zich op het verstrekken van financiële bijdragen aan projecten van historische en culturele aard en projecten van maatschappelijke zorg binnen de provincie Friesland, of daaraan gerelateerd.

De aanvraag dient te allen tijde onder de statutaire doelstelling van de stichting te vallen, te weten:

Bij de beoordeling van de in behandeling genomen aanvragen wordt er in het bijzonder (in positieve zin) op gelet of de activiteit of het project

 

Aanvragen

Contactgegevens

Bezoek- en postadres Tweebaksmarkt 5, 8911 KW Leeuwarden
Telefoonnummer 06-50121891