Mijn Keunstwurk

Stichting Sneek 1818


Stichting Sneek 1818 heeft ten doel;
het bevorderen van culturele, sociale, educatieve, charitatieve en andere activiteiten van ideële aard in het werkgebied van de voormalige Stichting de Bondsspaarbank van 1818, gevestigd te Sneek, alsmede het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking, alles in de ruimste zin van het woord. Onder het werkgebied verstaan wij de voormalige gemeenten Sneek en Wymbritseradiel.

Stichting Sneek 1818 wil steun bieden aan maatschappelijke initiatieven, “dicht bij huis”. De stichting stelt financiële middelen beschikbaar voor culturele, sociale, educatieve of charitatieve projecten van ideële aard, die plaats vinden in de voormalige gemeenten Sneek en Wymbritseradiel.

Stichting Sneek 1818 geeft geen steun aan:

 

Aanvragen

Contactgegevens

E-mailadres via contactformulier website