Menu
Mijn Keunstwurk

vfonds

Het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) richt zich op drie maatschappelijke deelgebieden:

  • erkenning voor- en waardering van veteranen en andere geüniformeerden (in overheidsdienst);
  • het levend houden van de herinnering aan oorlog en vredesmissies, het herinneren, herdenken en gedenken van slachtoffers van conflicten en het vieren van de vrijheid; Dit alles met het oog op
  • de instandhouding van vrede, democratie, rechtsstaat en stimuleren van de internationale rechtsorde.

Het vfonds wil met voorlichting, educatie en publiciteit respect en waardering van de maatschappij winnen voor veteranen en andere geüniformeerden die in dienst van de Nederlandse overheid, waar ook ter wereld, betrokken zijn geweest bij internationale vredesoperaties. Om de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend houden, ondersteunt het vfonds oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra. Zo draagt het vfonds bij aan de kennis over operaties en de gevolgen ervan voor burgers en de mensen in uniform die voor vrede en veiligheid zorgen. Naast herdenken moet de bevrijding, vrijheid en vrede vooral ook gevierd én gewaarborgd worden. Wat o.a. zichtbaar is door de steun aan een aantal herdenkingsprojecten op 4 mei, en de bevrijdingsfestivals door het hele land op 5 mei.

Partnerships en samenwerkingsverbanden met andere organisaties worden steeds nadrukkelijk opgezocht om onze missie te bereiken.

Contactgegevens

Adres Lucasbolwerk 10, 3512 EH Utrecht
Telefoonnummer 030-2006833
E-mailadres info@vfonds.nl
Website www.vfonds.nl