Menu
Mijn Keunstwurk

Impuls Muziekonderwijs

Met de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie kunnen scholen investeren in meer en beter muziekonderwijs op de basisschool. Vanaf oktober 2017 kunnen er weer aanvragen worden ingediend.

Je kunt subsidie aanvragen wanneer…

  • je structureel muzieklessen gaat verzorgen
  • de mensen die voor de klas staan gaat trainen in het geven van muziekonderwijs
  • je hierbij samenwerkt met partijen uit het muziekveld, zoals muziekscholen, harmonieen, brassbands, fanfares, orkesten en poppodia.

Aanvragen

Een schoolbestuur kan voor één of meerdere schoollocaties een aanvraag doen. Elke locatie maakt een plan op maat, passend bij de ambitie en mogelijkheden van de school.

Keunstwurk

Keunstwurk vindt het versterken van kennis en deskundigheid op het gebied van cultuuronderwijs belangrijk en wil de scholen ondersteunen bij het indienen van de aanvraag bij fondsen en mogelijke vervolgtrajecten.

Kwaliteit

Om de kwaliteit van het cultuuronderwijs op basisscholen te verbeteren werken scholen en culturele instellingen sinds 2013 samen aan het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit. De Impuls muziekonderwijs is onderdeel van dit programma en sluit aan bij Méér Muziek in de Klas: de beweging waarbinnen publieke en private partijen zich de komende vijf jaar gezamenlijk inzetten voor structureel muziekonderwijs op de basisschool.