Menu
Mijn Keunstwurk

Cultuurverbinders

Werkgebied
Amateurkunst, Cultuureducatie

Sinds 2021 zijn ze overal in Friesland te vinden: de cultuurverbinders van Keunstwurk! Ze gaan de provincie in voor onze afdelingen amateurkunst en cultuureducatie, om te helpen, ondersteunen en verbinden.

Amateurkunst

De cultuurverbinders voor de amateurkunst hebben allemaal een eigen expertise maar kunnen ook multidisciplinair werken.

De amateurkunstsector is veel in beweging. Zeker in de afgelopen jaren zien we een groei van projectmatig werken of kiezen verenigingen om samen te werken, te fuseren of om buiten hun eigen discipline te kijken. Daartegenover staat natuurlijk ook de traditionele verenigingen van soms wel meer dan 100 (!) jaar oud. Vanuit Keunstwurk hebben we de expertise om te helpen bij vragen op traditioneel gebied (bijv. ledenwerving, zichtbaarheid, financiën) maar ook op multidisciplinair gebied (bijv. fusies tussen verenigingen, experimenten met een andere discipline/vereniging, opzetten van een omnivereniging).

De cultuurverbinders schuiven bij jullie aan tafel en gaan open en eerlijk het gesprek met je aan. Waar loopt de vereniging tegenaan? Is er hulp nodig om meer jonge leden te bereiken? Of zoek je als vereniging meer binding in je dorp? Heb je helder wie je doelgroep is? Is iedereen welkom? Wil je een tof project doen waarbij je eens buiten je eigen discipline kijkt?

Cultuureducatie

De cultuurverbinders van de afdeling cultuureducatie werken per regio.

Op scholen in Friesland is steeds meer aandacht voor cultuureducatie. En daar zijn we erg blij mee, want cultuureducatie maakt ruimte om anders naar de wereld te kijken en je er betekenisvol mee te verbinden. Het geeft jonge mensen vaardigheden om zich op allerlei manieren te uiten en zich daardoor te ontwikkelen tot taalsterke, veerkrachtige en creatief denkende volwassenen. Bij Keunstwurk laten we ons hierbij inspireren door de kunstenaarsmindset en talentgedreven werken en kijken we naar de gebieden ik, wij en wereld.

De afdeling cultuureducatie van Keunstwurk is er voor leerkrachten en (kunstvak)docenten die zichzelf en de visie op cultuureducatie op hun school verder willen ontwikkelen. Wil je jezelf of je team trainen of wil je een kunstenaar in de klas? Zoek dan contact met onze cultuurverbinder in jouw regio. Ze kennen alle trainingen, cursussen, vele kunstenaars en financieringsmogelijkheden en komen graag, samen met je contactpersoon van je lokale kunstencentrum, bij je langs.

Contactpersoon
Jan Sietse HaarsmaCoördinator Cultuureducatie en Amateurkunst
Werkdagen:ma, di, do
Telefoon:058 234 34 99