Menu
Mijn Keunstwurk

Financiële energieboost voor amateurkunstverenigingen

Heb je vragen over deze regeling of hulp nodig bij de aanvraag? Neem gerust contact op met een van onze Cultuurverbinders Dans, Hafabra Theater of Zang!  -> Contactgegevens Cultuurverbinders Keunstwurk

Om verenigingen een helpende hand te bieden bij hoge energielasten heeft Keunstwurk in samenwerking met de koepelorganisaties Sako (koren) en Iepen DoEk (theaterverenigingen en iepenloftspullen) het initiatief genomen voor een 'financiële energieboost'. Een directe financiële bijdrage voor verenigingen die financieel in zwaar weer verkeren, vanwege de stijgende energielasten.

De koepelorganisaties en Keunstwurk stellen een bijdrage beschikbaar die is bedoeld om de meest urgente openstaande rekeningen van verenigingen te betalen. Het maximale bedrag dat wordt toegekend is € 400,- (incl. btw) per vereniging/stichting/project. Het beoordelen van de aanvragen gaat op volgorde van binnenkomst. Leden van de koepelbesturen Sako en Iepen DoEk krijgen voorrang. De aanvragen worden getoetst en beoordeeld door een commissie die bestaat uit vertegenwoordigers van Sako, Iepen DoEK en Keunstwurk.

Uit een belronde met de gemeentes in Friesland blijkt dat er regelingen ingericht worden om de verenigingen te helpen. Dit neemt echter tijd in beslag en elke gemeente zal hier op eigen manier invulling aangeven. Gezien de druk die er nu op verenigingen ligt, bieden Keunstwurk, Sako en Iepen Doek een helpende hand. Verenigingen geven aan dat ze met grote zorgen de energieprijzen zien stijgen en genoodzaakt zijn om minder te spelen, zingen of dansen of om zelfs  helemaal te stoppen. Middels een kleine directe bijdrage hopen we dat verenigingen de komende weken kunnen overbruggen tot de gemeente haar regelingen kan effectueren.

De financiële bijdrage wordt mogelijk gemaakt door Sako (korenkoepel), Iepen Doek en Keunstwurk en loopt voor zover de middelen strekken.

“Uit een belronde met gemeentes en verenigingen in Friesland blijkt dat er hard wordt gewerkt aan regelingen om verenigingen te helpen. Dit neemt echter tijd in beslag, terwijl sommige verenigingen nu in hoge nood zitten. Met een directe financiële bijdrage hopen we die verenigingen een klein beetje ademruimte te geven.” Elizabeth Kooy, cultuurverbinder zang bij Keunstwurk.

Hoe vraag je de bijdrage aan?

Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage vul je het aanvraagformulier hieronder in en voldoe je aan de volgende punten.

  • Aanvrager moet een rechtspersoon zijn (een vereniging of een stichting is een rechtspersoon).
  • Vereniging/ stichting/ project is actief in Fryslân op het gebied van muziek, theater, dans of andere kunstvorm op amateurniveau.
  • Officiële documenten/- facturen waaruit de verhoging van de kosten voor energie of huur-faciliteiten blijkt. Bijvoorbeeld een factuur van voor de verhoging en een factuur van na de verhoging. Deze moeten naam vereniging of naam verhuurder bevatten. (In het aanvraagformulier moeten deze stukken geüpload worden).
  • Leg in een paar zinnen uit waarom de vereniging/stichting een bijdrage nodig heeft.

Hulp nodig?

Hulp nodig bij de aanvraag? Neem gerust contact op met een van onze Cultuurverbinders Dans, Hafabra Theater of Zang. Contactgegevens Cultuurverbinders Keunstwurk

Op deze pagina zullen ook de updates gepubliceerd worden over andere ondersteuningsinitiatieven van bijvoorbeeld Provincie Fryslân en Friese gemeenten.  

Contactpersoon
Luuk EisemaAdviseur Theater, Studieleider Regieopleiding
Werkdagen:di
Telefoon:058 234 34 42