Menu
Mijn Keunstwurk

GERRIT BENNER Prijs voor beeldende kunst 2021

Soort
Beeldende kunst
Partners

De provincie Fryslân looft dit jaar voor de negende keer de GERRIT BENNER Prijs voor Beeldende Kunst uit. Deze prijs zal toegekend worden aan een professioneel beeldend kunstenaar bij wie een recente ontwikkeling in het werk toonaangevend is voor het kunstaanbod in Fryslân. Deze ontwikkeling moet zich hebben gemanifesteerd binnen de termijn van twee volle kalenderjaren (2019/2020) voorafgaand aan het jaar dat de prijs wordt uitgereikt. Ben jij de volgende winnaar?

Impuls voor het kunstklimaat
De GERRIT BENNER Prijs is de beeldende kunstprijs van Fryslân. De prijs is in 2003 door de Provinciale Staten van Fryslân in het leven geroepen om het beeldende kunstklimaat een impuls te geven. De eerste prijsuitreiking was in 2005. Met de prijs wil de provincie Fryslân de aandacht voor de beeldende kunst onder het publiek vergroten. De organisatie van de prijs is in handen van Keunstwurk.

Over GERRIT BENNER
De tweejaarlijkse provinciale GERRIT BENNER Prijs is naar de schilder Gerrit Benner vernoemd. Gerrit Benner (1897-1981) is geboren in Leeuwarden. Hij was de beroemdste landschapsschilder van de 20e eeuw. Zijn werk is bekend in binnen- en buitenland en hij won veel belangrijke prijzen. De wereld die Benner schilderde, was een dromerige sprookjeswereld met koeien, paarden, land, water en wolken. Hij was autodidact, opgeleid als huisschilder, maar ontwikkelde zich tot een kunstschilder van internationale allure. Werk van Gerrit Benner is te zien in het Fries Museum.

Prijs
De winnende kunstenaar ontvangt een geldbedrag van € 4.000, een oorkonde en een tentoonstelling in het Fries Museum onder verantwoordelijkheid van een curator.

Procedure
De jury beoordeelt op grond van de inzendingen drie genomineerden waarvan één de winnaar wordt. Inzendingen kunnen t/m zondag 25 juli 2021 ingediend worden.

Prijsuitreiking
Op vrijdag 26 november 2021 reikt gedeputeerde Sietske Poepjes de GERRIT BENNER Prijs uit.

Aanmelden
Om in aanmerking te komen voor de prijs moet de beeldende kunstenaar in Fryslân wonen en werken. Aanmelden kan niet meer.


Reglement

Aan discipline of aard van het werk worden geen beperkingen gesteld. Zowel schilderkunst, keramiek, beeldhouwwerk, installaties, videokunst, grafiek en fotografie en mixed media komen in aanmerking. Het kan gaan om vrije, opdracht gebonden, materiële of conceptuele kunst. Wel dient er duidelijk sprake te zijn van werk dat volgens de gangbare opvattingen gerekend kan worden tot de beeldende kunst. Download hier het complete reglement.

Documentatie

Beeldende kunstenaars dienen hun werk als volgt in te zenden:

 • Documentatie (maximaal 20 afbeeldingen), waarbij duidelijk wordt aangegeven wat de afmetingen zijn en de kijkrichting is.
 • Titel(s) kunstwerk(en)
 • Jaar van vervaardiging (2019 /2020)
 • Techniek
 • Materiaal
 • Afmetingen
 • Een motivatie van maximaal 750 woorden
 • Volledige gegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres)
 • CV van de kunstenaar

Adviescommissie

De adviescommissie bestaat in 2021 uit:

 • Stina van der Ploeg, kunsthistorica
 • Dirk van Ginkel, journalist en redacteur kunstbladen en -boeken
 • Rieke Vos, curator bij het HEM: nieuw huis voor eigentijdse cultuur in Zaandam
 • Noor Mertens, curator en leidt sinds juni 2021 Kunstmuseum Bochum, een stedelijk museum voor moderne en hedendaagse kunst midden in het Ruhrgebied
 • Hans Hoekstra, kunstenaar en docent Academie Minerva

Winnaars GERRIT BENNER Prijs

Gehele oeuvre 2019 | Auke de Vries
Toonaangevende ontwikkeling 2017 | Pedro Bakker
Gehele oeuvre 2015 | Sjoerd de Vries
Toonaangevende ontwikkeling 2013 | Tryntsje Nauta
Gehele oeuvre 2011 | Paul Panhuysen
Toonaangevende ontwikkeling 2009 | Zoltin Peeter
Gehele oeuvre 2007 | Louis le Roy