Menu
Mijn Keunstwurk

KEK – basisonderwijs

Soort
Cultuureducatie
Website
www.kekcultuureducatie.nl
Partners

Door samen naar antwoorden te zoeken maakt kunst- en cultuuronderwijs ruimte om anders naar de wereld te kijken en je er betekenisvol mee te verbinden. Het geeft kinderen een sterk verhaal over zichzelf, meerdere talen en manieren om zich te uiten, en ruimte om zich te ontwikkelen tot weerbare, veerkrachtige, creatief denkende volwassenen.

KEK (KultuerEdukaasje mei Kwaliteit) vernieuwt, verdiept en geeft cultuureducatie, namens de provincie Fryslân, samen met de Friese kunstencentra, gemeenten en kunstinstellingen, een vaste plek in het onderwijsprogramma op basisscholen in Fryslân.

Dat doen we door leerkrachten en vakdocenten te inspireren en te trainen. Zo kunnen zij de kinderen begeleiden bij het geven van betekenis aan wat ze maken en meemaken. Altijd vanuit de verbinding tussen kunst, cultuur en taal, procesgericht, onderzoekend, creatief en vanuit ieders talent.

Galerij
Contactpersoon
Jan Sietse HaarsmaCoördinator Cultuureducatie
Werkdagen:ma, di, do
Telefoon:058 234 34 99