Menu
Mijn Keunstwurk

Taalplan Frysk 2030

Taal is je identiteit. Taal is wie jij bent, in jouw omgeving. Dus altijd met de mensen om je heen. Micro in het gezin, meso in je omgeving en macro als wereldburger. Als je ervan uitgaat dat taal je expressiemiddel is, is dan niet iedereen meertalig? Naast je moedertaal spreek je immers non-verbaal, digi-taal, familietaal, misschien een kunsttaal zoals gi-taal. Of gebarentaal, braille, lichaamstaal, maar ook dans, muziek en straattaal. Laten we met taal spelen zodat taalplezier de regel wordt. Verwondering viert hoogtij!

De provincie Fryslân wil elk kind in Fryslân een kans bieden om de Friese taal te leren. Daarom moet uiterlijk in 2030 het vak Fries op alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs op voldoende niveau worden aangeboden.

De provincie zet zich hier samen voor in met taal- en onderwijsinstellingen Afûk, Cedin, Fers, Keunstwurk, NHL Stenden, Omrop Fryslân, Onderwijsbureau Semko, Sintrum Frysktalige Berneopfang (SFBO) en de Onderwijsinspectie.

KEK brengt taal en kunst samen in o.a. de Proeftuin meertaligheid.

Contactpersoon
Jan Sietse HaarsmaCoördinator Cultuureducatie
Werkdagen:ma, di, do
Telefoon:058 234 34 99