Menu
Mijn Keunstwurk

Vredeman de Vriesprijs voor Vormgeving 2021

Soort
Vormgeving
Website
Vormgevingsprijs
Website
Provinciale prijzen
Partners

De provincie Fryslân looft dit jaar voor de elfde keer de Vredeman de Vriesprijs voor Vormgeving uit. Dit is een vormgevingsprijs voor ontwerpers en vormgevers. Het ontwerpproces, de waarde en relevantie voor de gebruiker en de maatschappij staan hierbij centraal. De prijs stimuleert het vormgeversklimaat in Fryslân.

Met de prijs geeft de provincie een impuls aan de belangstelling voor vormgeving in Fryslân. Deze prijs wordt sinds het jaar 2001 één keer in de twee jaar uitgereikt.

Over Hans Vredeman de Vries
De prijs is vernoemd naar Hans Vredeman de Vries. Deze architect, planoloog, tekenaar en kunstenaar is in 1527 in Leeuwarden geboren. Daarnaast staat hij bekend als de grondlegger van de Antwerpse Renaissancestijl.

Procedure
Alle voorkomende disciplines van ontwerpen en vormgeving komen in aanmerking. De adviescommissie nomineert inzendingen en draagt een prijswinnaar voor aan Gedeputeerde Staten.

Prijs
De winnaar van de Vredeman de Vriesprijs voor Vormgeving ontvangt een oorkonde en een bedrag van € 5.000,-. Daarnaast zijn vijf bedragen van € 500,- beschikbaar voor eervolle vermeldingen.

Prijsuitreiking
Op vrijdag 10 december 2021 maakt de provincie de winnaar bekend.

Aanmelden
Aanmelden kan alleen als de opdrachtgever of ontwerper in Fryslân gevestigd is. Aanmelden kan niet meer.


Reglement

Uitsluitend combinaties van ontwerpers en opdrachtgevers waarvan de opdrachtgever óf de ontwerper in Fryslân is gevestigd, of zelfstandige zelf producerende vormgevers die in Fryslân zijn gevestigd, kunnen meedingen naar de Vredeman de Vries Prijs voor Vormgeving 2021. Het aantal inzendingen per ontwerper óf opdrachtgever is beperkt tot 3 stuks.

Ontwerpen en producten die na 1 maart 2019 door een ontwerper of opdrachtgever zijn gerealiseerd of in productie zijn genomen, komen voor de prijs in aanmerking.

Ook ontwerpen die nog in productie genomen worden, kunnen in aanmerking komen op voorwaarde dat een prototype van het product of ontwerp beschikbaar is en dat een productieplan is vastgesteld.

Deelnemers dienen bereid te zijn hun ontwerpen of een goede presentatie van de ontwerpen in bruikleen te geven voor de in het kader van het juryproces te vervaardigen expositie. Dit juryproces zal in week 36 plaatsvinden.

Adviescommissie

De adviescommissie adviseert Gedeputeerde Staten over het toekennen van de Vredeman de Vriesprijs voor Vormgeving. De adviescommissie bestaat uit:

  • Ann Maes, afkomstig uit Brugge, internationaal designer, met aandacht voor innovatie en duurzaamheid
  • Lucas Verweij, ontwerper en hoofd van een docentenopleiding Kunst en Vormgeving Artez
  • Dries van Wagenberg, ontwerper en programmamanager bij Dutch Design Week
  • Roelof Koster, grafisch vormgever en voormalig voorzitter BNO kring Noord
  • Eileen Blackmore, ontwerper en artistiek leider bij It Erfskip

 

Contactpersoon
Judith BaarsmaAdviseur Stipe en beeldende kunst
Werkdagen:ma, di, wo
Telefoon:06 48497086