Menu
Mijn Keunstwurk

Keunstwurk & LF2018

De Reis

Een reeks bijzondere culturele interventies op basis van een speciaal ontwikkelde methodiek, waarbij makers en mienskip de handen ineenslaan voor een maatschappelijke verandering. Onderdeel van het hoofdprogramma van LF2018.

Lees verder
Friese Dansdagen

Meerdaags festival met nationale en internationale dansproducties, grenzeloze samenwerkingen en open podia. Een tweejaarlijks dansplatform voor iedereen! Onderdeel van het hoofdprogramma van LF2018.

Lees verder
Never Ending Orchestra

Gezicht van de Friese muzykmienskip en springplank voor muzikaal talent. Een beweging die zich inzet voor een blijvende, muzikale impuls op het gebied van talentontwikkeling, sociale cohesie en muziek in de zorg. Onderdeel van het hoofdprogramma van LF2018.

Lees verder
Stipe.frl

Loket en netwerk voor culturele initiatiefnemers met een handzaam plannenboek, praktische toolbox, serie workshops en cursussen en persoonlijk advies. Gezamenlijk initiatief van Keunstwurk en LF2018.

Naar Stipe.frl
LÛD

Een unieke sound art-tentoonstelling in het Rijsterbos. Vijftien (inter)nationale kunstenaars nemen je mee op een reis door het bos zoals het nooit meer zal klinken.

Lees verder
Dwarskijkers

Lezingen- en debatcyclus over actuele thema’s op het snijvlak van kunst, cultuur en maatschappij op verschillende locaties in Leeuwarden en de provincie (onderdeel van De Reis).

Lees verder
Kultuerfilter

Platform voor cultuureducatie in Fryslân, gericht op het basis én het voortgezet onderwijs met verschillende educatieprojecten in het kader van LF2018.

Naar kultuerfilter.nl
Nacht aan het Wad

Pilotproject waarbij duisternisbeleving en pelgrimage in het waddengebied en Fryslân centraal staan. In samenwerking met Feel the Night, Landschapsbeheer Friesland en Santiago aan het Wad.

Lees verder
Sjongfestival 2018

Tweejaarlijks zangestival voor leerlingen uit de bovenbouw van het primair onderwijs, waarbij scholen/klassen worden uitgedaagd om 'het podium te pakken'. Dit jaar volledig in het teken van LF2018.

Lees verder
Borderline Offensive

Een kunstzinnig en humoristisch experiment waarin 20 kunstenaars in vijf Europese landenaan de slag gaan met het ontregelen van de voortschrijdende polarisatie, onder het motto 'Laughing in the face of fear' (onderdeel van De Reis).

Lees verder