Menu
Mijn Keunstwurk

Keunstwurkers

Alle werkgebieden
Alle functies

Gerda Roorda

Coördinator Cultuurparticipatie

Rozemarijn Strubbe

Coördinator Kennis Cultuurparticipatie

Daniëlle van Peer

Adviseur Cultuureducatie PO & VO

Anna van der Werf

Medewerker Cultuurparticipatie

Douwe Zeldenrust

Directeur

Johan Vlasman

Penningmeester

Peter van den Broek

Interim bestuursvoorzitter

Fonny Postma

Secretaris

Aafje Stolte

Medewerker Cultuurparticipatie

Judith Baarsma

Adviseur Stipe en beeldende kunst

Luuk Eisema

Adviseur Theater, Studieleider Regieopleiding

Harmien Venema

Directieassistent

Lummie Fokkema

Adviseur Stipe

Titus van ’t Veer

Creatief Producent Cultuureducatie

Froukje Geerts

Adviseur Cultuureducatie

Anne Graswinckel

Adviseur Innovatie

Folkert Kusters

Adviseur Communicatie

Kirsten Keijzer

Medewerker Personeelszaken

Sarah Dolstra

Creatief producent Cultuureducatie

Anoek Houben

Adviseur Cultuureducatie vo en Filmhub

Bodil Keikes

Adviseur Cultuureducatie vo

Marianne Hofstra

Medewerker Cultuurparticipatie

Jan Sietse Haarsma

Coördinator Cultuureducatie

Gerrit Jan Hoogeland

Algemeen bestuurslid

Elizabeth Kooy

Cultuurverbinder Zang

Wilbert Zwier

Cultuurverbinder HaFaBra

Romke Gabe Draaijer

Cultuurverbinder Theater & Dans

Eline de Vries

Cultuurverbinder Theater & Dans

Grietje Deinum

Adviseur Communicatie Educatie basisonderwijs

Inger van Til

Cultuurverbinder Educatie basisonderwijs

Eva Eggens

Cultuurverbinder Educatie basisonderwijs

Wessel Spijkerman

Cultuurverbinder Educatie basisonderwijs

Marjan Cordes

Business Controller

Theo Smedes

Cultuurverbinder Theater

Froukje Hoekstra

Cultuurcoach Opsterland

Jildou Tjoelker

Creatief Producent

Detsje IJkema

Junior Creatief Producent

Co Stehouwer

Vertrouwenspersoon voor de Amateurkunst

Nelleke Diepeveen

Cultuurverbinder Zang

Renske Wijma

Projectleider Fulkaan

Miriam Stoffelsma

Creatief producent Fulkaan