Menu
Mijn Keunstwurk

Keunstwurkers

Alle werkgebieden
Alle functies

Gerda Roorda

Rozemarijn Strubbe

Adviseur Kennis Cultuurparticipatie

Daniëlle van Peer

Adviseur Cultuureducatie PO & VO

Anna van der Werf

Medewerker Cultuurparticipatie

Douwe Zeldenrust

Directeur

Johan Vlasman

Penningmeester

Peter van den Broek

Interim bestuursvoorzitter

Fonny Postma

Secretaris

Judith Baarsma

Adviseur Stipe en beeldende kunst

Luuk Eisema

Adviseur Theater, Studieleider Regieopleiding

Harmien Venema

Coördinator Kultuer Kollektyf en Bestuurssecretaris

Lummie Fokkema

Adviseur Stipe

Titus van ’t Veer

Creatief Producent Cultuureducatie

Froukje Geerts

Adviseur Talentgedreven werken

Anne Graswinckel

Adviseur Innovatie

Folkert Kusters

Adviseur Communicatie

Kirsten Keijzer

Medewerker Personeelszaken

Sarah Dolstra

Creatief producent Cultuureducatie

Anoek Houben

Adviseur Cultuureducatie vo en Filmhub

Jan Sietse Haarsma

Coördinator Cultuureducatie en Amateurkunst

Gerrit Jan Hoogeland

Algemeen bestuurslid

Elizabeth Kooy

Cultuurverbinder Zang

Wilbert Zwier

Cultuurverbinder HaFaBra

Romke Gabe Draaijer

Cultuurverbinder Theater & Dans

Eline de Vries

Cultuurverbinder Theater & Dans

Grietje Deinum

Adviseur Communicatie Educatie basisonderwijs

Inger van Til

Cultuurverbinder Educatie basisonderwijs

Eva Eggens

Cultuurverbinder Educatie basisonderwijs

Wessel Spijkerman

Cultuurverbinder Educatie basisonderwijs

Theo Smedes

Cultuurverbinder Theater

Froukje Hoekstra

Cultuurcoach Opsterland

Jildou Tjoelker

Senior Creatief Producent

Detsje IJkema

Creatief Producent en Coördinator Kunstbende Friesland

Co Stehouwer

Vertrouwenspersoon voor de Amateurkunst

Nelleke Diepeveen

Cultuurverbinder Zang

Renske Wijma

Projectleider Fulkaan

Miriam Stoffelsma

Creatief producent Fulkaan

Milena Bleeksma

Adviseur Beeldende Kunst

Hannah Stienstra

Junior adviseur Beeldende Kunst

Lotte Rodrigo

Creatief producent Waadzinnig

Heleen van der Peet

Cultuurverbinder Educatie

Marjan Moes

Adviseur Communicatie

Jeroen Deen

Meimakker

Anna Bouman

Meimakker

Elbrich de Poel

Meimakker

Merijn van Veen

Meimakker

Antsje van der Zee

Jan de Jong

Klasien van der Werf

Creatief Producent Stipe

Hanneke de Man

Cultuurverbinder Harlingen en Waadhoeke