Menu
Mijn Keunstwurk

Jelte Albada

Regisseur, Drama, Klucht, Overig
Adres
Leeuwarden
Telefoon
06 51261420

Specialismen

Specialisme: Regisseur
Genre: Drama, Klucht, Overig
Niveau: Semi professioneel
Doelgroepen: Volwassenen

Werkervaring

Naam organisatie: OKK Marsum/ Us Nocht Drachten
Plaats: Marsum, Drachten
Functie: Regisseur
Periode: 2007-2012
Omschrijving:

Dizige Harsens (Hersenschimmen, zelf vertaald), Hawwe en Hâlde (Roof, zelf vertaald), Lûd en Leafde (een maatwerkvoorstelling rond de komst van de JSF, gemaakt met improvisaties van de acteurs). Bij Us Nocht regisseerde ik Jierdei, en vervolgens een 20 minuten lange zelf gemaakte bewerking van dat avondvullend stuk voor het openluchtfestival Simmerdeis: Jierdeisrunte, in iepenloftspultsje.

Poster:
Naam organisatie: Nij Begjin
Plaats: Bakkeveen
Functie: Regisseur
Periode: 2013-2015
Omschrijving:

Halbe's Lot, iepenloftspul; een bewerking van Paddy's lot, toegespitst op de situatie in Bakkeveen. Daarna 'Wat in rare man, en dy frou dan' (Ayckbourn) en De Godmother (klucht van Hoedemaker) http://www.nijbigjin.nl/

Poster:

Opleidingen

Naam instituut: FRATS
Niveau: Kaderopleiding regisseur amateurtoneel

Contactgegevens

Naam: Jelte Albada
Woonplaats: Leeuwarden
Telefoon (mobiel): 06 51261420

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid: Regisseren