Menu
Mijn Keunstwurk

Adam en Eva

In park gemeentehuis, Hoofdstraat 80
Jaar
1978
Soort
Sculptuur
Materiaal
zwerfkei
Toegankelijkheid
publiek

Aan de hand van een monster heeft men de Rijks Geologische Dienst geconstateerd dat deze zwerfkei oorspronkelijk afkomstig is uit Scandinavië. Meer dan honderdduizend jaar gleden (in de voorlaatste ijstijd) werd de steen door landijs meegevoerd naar de noordelijke kant van ons land.

Op advies van kunstenaar Jan Loman is de steen doorgezaagd en in deze vorm opgesteld. Men zou kunnen zeggen dat het kleinste stuk is gevormd uit de rib van het grootste stuk. Vandaar de naam Adam en Eva.

 

Gemeente Opsterland
Plaats Beetsterzwaag
Status permanent