Menu
Mijn Keunstwurk

Cirkelende beweging

Dyksterbuorren
Jaar
2010
Soort
Sculptuur
Materiaal
r.v.s.
Toegankelijkheid
publiek

De gemeente Menameradiel gaf in 2009 opdracht aan Henk Rusman uit  Oudebildtzijl om een kunstwerk te maken ter afsluiting van de herinrichting van het gebied rondom het nieuwe gemeentehuis.
Het kunstwerk bestaat uit vier palen die zich herhalen. Het verbeeldt de dynamiek van een steeds in beweging zijnde samenleving.

 

Gemeente Waadhoeke
Plaats Menaam
Status permanent
Opdrachtgever gemeente Menameradiel
Kunstenaar Henk Rusman