Menu
Mijn Keunstwurk

Contourenkerkje

It Fliet (een kilometer buiten Witmarsum)
Jaar
2008
Soort
Kunst en architectuur
Thema
Historie, nijverheid en sport
Materiaal
Staal
Toegankelijkheid
Publiek

Het kerkje in contouren is een herinnering aan kerkhervormer Menno Simons ( 1496 – 1561), die in Witmarsum geboren is. De open constructie van gekleurd staal op een bakstenen vloer – een ‘replica’ van het in 1879 gesloopte gebouw – symboliseert de veelsoortigheid van de mennonieten in alle windstreken. Hoezeer vervolgd in het verleden, en hoe verscheiden ook in het heden: zij hielden en houden eensgezind vast aan Menno’s motto: “want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt – Jezus Christus zelf” (1. Kor. 3:11).

 

Gemeente Súdwest Fryslân
Plaats Witmarsum
Status Permanent
Opdracht informatie Het kerkje is ontworpen door Jouke de Graaf