Mijn Keunstwurk

De Dokkumer Trekschuit 1`, Leeuwarden