Mijn Keunstwurk

gedenkzuil voor de dienende voorwerpen