Mijn Keunstwurk

de harlinger trekschuit, leeuwarden