Menu
Mijn Keunstwurk

De wonderbaarlijke spijziging

CSG Liudger, Splitting 17
Jaar
1979
Soort
Mozaïek
Thema
religie
Materiaal
mozaïeksteentjes
Toegankelijkheid
publiek

Zoals bijna alle wandkunst van deze kunstenaar heeft ook dit mozaïek een Bijbels thema.  In het Nieuwe Testament Bijbelhoofdstuk : Marcus 6: 41 – 44 staat over de ‘De wonderbaarlijke spijziging’: En Hij nam de vijf broden en de twee vissen, zag op naar de hemel, sprak de zegen uit en brak de broden en gaf ze aan de discipelen, dat die ze hun zouden voorzetten en de twee vissen verdeelde Hij onder allen. En zij aten allen en werden verzadigd. En zij raapten de brokken op,  twaalf manden vol, en   ook van de vissen. En die de broden gegeten hadden, waren vijfduizend man. De wonderbaarlijke spijziging’ was een veel voorkomend onderwerp in de Nederlandse kunst omdat liefdadigheid en de nood der armen belangrijke deugden waren. Ook in wederopbouw jaren was deze thematiek, vanuit maatschappelijke overwegingen, populair. Dit mozaïek  uit 1979 is een laat voorbeeld van dit soort kunst.  Het werd in 2004 volledig gerestaureerd.

 

Gemeente Smallingerland
Postcode 9202 LC
Plaats Drachten
Status permanent
Opdrachtgever gemeente Smallingerland