Menu
Mijn Keunstwurk

Fallen foar it Heitelân

Plantsoen aan de Bruggelaan
Jaar
1951
Soort
Verzetsmonument
Thema
oorlog en verzet
Materiaal
zandsteen op een sokkel van baksteen
Toegankelijkheid
publiek

Tekst op het monument: “Fallen foar it Heitelân” en de namen van vijf verzetsstrijders.

meer informatie

Gemeente Ooststellingwerf
Plaats Appelscha
Status permanent