Menu
Mijn Keunstwurk

Gysbert Japicx

hoek van Aylvaweg/Gysbert Japicxweg
Jaar
1966
Soort
Borstbeeld
Thema
Standbeelden
Materiaal
Chamotteklei
Toegankelijkheid
Publiek

Onderaan de sokkel zijn reliëfs aangebracht van liggende figuurtjes. Gysbert Japicx (ook: Japikx, Japix, Jacobs) (Bolsward, 1603 – aldaar, 1666), bekendste Friese renaissanceschrijver. Hij was schoolmeester en voorzanger in Bolsward. In 1640 verscheen van zijn hand het boek Fryske Tsjerne, met speelse verhaaltjes en gedichten. Japiks’ volledige werk is pas na zijn dood uitgegeven door zijn vriend Simon Gabbema. Dit werk verscheen in 1667 onder de titel Fryske rymlarije (Friese rijmelarij).

wikipedia

 

Gemeente Súdwest Fryslân
Plaats Witmarsum
Status Permanent
Kunstenaar Jentsje Popma