Menu
Mijn Keunstwurk

Mienskip

Lege Hearewei
Jaar
2017
Soort
Plastiek
Toegankelijkheid
publiek

De kunstenaar verwijst met de vorm van dit kunstwerk enerzijds naar elementen van de sport. Je zou er twee doelpalen in kunnen herkennen. Maar ook is door de verbindende lijn waarop zwaluwen zitten, de letter H van Hijum te herkennen. De zwaluwen verwijzen naar de dorpsbewoners en de binding onderling en met de omgeving. Zwaluwen zijn sociaal, passen op elkaar en zijn
samen sterk.

Gemeente Leeuwarden
Plaats Hijum
Status permanent
Opdrachtgever Kultuerried Ljouwerteradiel
Opdracht informatie Op initiatief van de Kultuerried Ljouwerteradiel is in het kader van het gemeentelijk kunstbeleid deze plastiek in het centrum van Hijum geplaatst. Als thema is gekozen voor ‘Mienskip’. Ook een belangrijk thema in Culturele Hoofdstad 2018.
Kunstenaar Hans Jouta