Menu
Mijn Keunstwurk

Gedenknaald Dokkumer Nieuwe Zijlen

Bij de Willem Lorésluizen
Jaar
1729
Soort
Monument
Thema
historie, nijverheid en sport
Materiaal
natuursteen, koper
Toegankelijkheid
publiek

In 1717 stond het noordoosten van Fryslân onder water te staan als gevolg van de rampzalige Kerstvloed (14.000 doden, waarvan 150 in Fryslân). Het gewest Friesland besloot daarom om de zeearm die tot aan Dokkum liep af te sluiten door het aanleggen van een dijk. Deze afsluitdijk werd ontworpen door waterbouwkundige Willem Loré en uitgevoerd onder leiding van bouwmeester Claes Bockes Balck. In 1729 was het werk voltooid en werd dit gedenkteken opgericht.

Gemeente Noardeast-Fryslân
Plaats Dokkumer Nieuwe Zijlen
Status permanent
Kunstenaar Claes Bockes Balck