Mijn Keunstwurk

Monument voor Balthasar Bekker, Metslawier 2