Menu
Mijn Keunstwurk

Monument voor de cichoreiteelt

Hoek Foarwei / Tsjerkeloane
Jaar
2004
Soort
Monument
Thema
Historie, nijverheid en sport
Materiaal
hardsteen
Toegankelijkheid
publiek

Dit monument herinnert aan de cichoreiteelt die in Wouterswoude ook bloeide. De verbouw van dit landbouwgewas floreerde rond het jaar 1900, maar wordt inmiddels weinig meer verbouwd. De cichoreiteelt verdween in de jaren dertig van de vorige eeuw, omdat de markt inzakte. Eind negentiende eeuw werd er in Nederland 1800 hectare cichorei verbouwd, waarvan ruim 80 procent Friesland. Dantumadeel naam de helft van de Friese productie voor zijn rekening. In Wouterswoude stonden vier cichoreidrogerijen. De wortel van de witlof werd in stukjes gesneden, gedroogd en vermalen. Het dan verkregen product diende als koffiesurrogaat. Het was een arbeidsintensief proces. Een uitkomst voor Dantumadeel, waar het eind negentiende eeuw sappelen was door grote armoede en hoge werkloosheid. Het monument bestaat uit drie reliëfs die het bewerkingsproces verbeelden.

 

 

Gemeente Dantumadiel
Plaats Wâlterswâld
Status permanent
Kunstenaar David van Kampen