Menu
Mijn Keunstwurk

Monument voor Oldeberkoop

Oldeberkoper begraafplaats, Singel / Pastoorslaantje
Jaar
2017
Soort
Oorlogsmonument
Thema
oorlog en verzet
Materiaal
keramiek en cortenstaal
Toegankelijkheid
publiek

Het monument bestaat uit een witte, taps toelopende, obeliskachtige vorm van keramiek . Op de top van het beeld is een schaal van cortenstaal bevestigd waarin een vuur wordt aangemaakt dat brandt bij de jaarlijkse herdenking op 4 mei.

Het monument heeft een slanke vorm die oprijst als een soort Phoenix uit de as. Een beeld om te herdenken en een beeld om bij na te denken. Het vuur geeft de verbondenheid aan met alle andere plaatsen in de wereld waar de vredesvlam brandt.

De oppervlakte van het beeld heeft een draaiende structuur van stromende banen die het dynamische leven verbeelden. Er is voor wit gekozen omdat dat de kleur van de vrede is. Het contrasteert bovendien mooi met de omgeving en het cortenstaal. Van hetzelfde staal zijn drie woorden gemaakt , beginnend met een v, die aan de buitenkant van het beeld zijn bevestigd. Van beneden naar boven is dat ‘verdraagzaamheid’ , de basis van een maatschappij zonder conflicten, ‘vrijheid’, die we iedereen gunnen en ‘vrede’, het gevolg van vrijheid en verdraagzaamheid. De woorden laten ook buiten de 4 mei herdenking zien waarom dit monument is geplaatst.

Foto: website Peter Hiemstra

Meer informatie

Gemeente Ooststellingwerf
Plaats Oldeberkoop
Status permanent