Mijn Keunstwurk

Monument voor Tjerk Hiddes de Vries