Menu
Mijn Keunstwurk

Ryk troch Musyk

Musicerende kinderen
Thema
Muziek
Materiaal
Brons
Toegankelijkheid
Publiek

Monument voor Marten Brouwer (1915 – 1963)

Bij het zien van een foto uit 1943, waarop Marten les geeft aan een groepje kinderen, zittend op het gras met de ruggen tegen elkaar en accordeon op schoot, viel het kwartje! Dit vertelt het verhaal, hier ligt de essentie van zijn kracht! Hij inspireerde, bracht mensen samen, elkaar tot steun en verrijkte hun levens met en door muziek.

Na 1945 leidde dit o.m. tot de oprichting van Brouwer’s Muziekschool,die zich uitbreidde over heel Friesland, veel dependances met eigen orkestjes. En er kwam een schoolorkest, het latere Brouwer’s Akkordeonorkest, dat nationale bekendheid genoot door o.m. radiouitzendingen op NCRV, VARA, AVRO, etc.Na zijn dood ging eind jaren 60 zijn school op in diverse gemeentelijke muziekscholen.

Ryk troch Musyk
Kunstenaar Oene van der Veen