Menu
Mijn Keunstwurk

Ryk troch Musyk

Musicerende kinderen
Jaar
2022
Thema
Muziek
Materiaal
Brons
Toegankelijkheid
Publiek
Bij de oude boom in het centrum van Gytsjerk

Monument voor Marten Brouwer (1915 – 1963)

Het beeld ‘Ryk troch musyk’ van kunstenaar Oene van der Veen is zaterdagmiddag 21 mei 2022 onthuld bij de oude boom in het centrum van Gytsjerk. Het bronzen beeld van twee accordeon spelende kinderen is vervaardigd ter herinnering aan dorpsgenoot Marten Brouwer (1915-1963) en zijn muziekschool.

Bij het kunstwerk is ook een koperen plaquette aangebracht met daarbij informatie over het kunstwerk, met een QR-code naar links met nadere informatie over het kunstwerk en het Brouwer’s Akkordeonorkest.

Stukje geschiedenis
Bij het zien van een foto uit 1943, waarop Marten les geeft aan een groepje kinderen, zittend op het gras met de ruggen tegen elkaar en accordeon op schoot, viel het kwartje! Dit vertelt het verhaal, hier ligt de essentie van zijn kracht! Hij inspireerde, bracht mensen samen, elkaar tot steun en verrijkte hun levens met en door muziek.

Na 1945 leidde dit onder meer tot de oprichting van Brouwer’s Muziekschool, die zich uitbreidde over heel Friesland, veel dependances met eigen orkestjes. En er kwam een schoolorkest, het latere Brouwer’s Akkordeonorkest, dat nationale bekendheid genoot door onder meer radio-uitzendingen op NCRV, VARA, AVRO, etc. Na zijn dood ging eind jaren 60 zijn school op in diverse gemeentelijke muziekscholen.

Ryk troch Musyk
Galerij
Gemeente Tytsjerksteradiel
Opdrachtgever Dorpsbelang Gytsjerk
Kunstenaar Oene van der Veen