Menu
Mijn Keunstwurk

Speelplastiek IJsbrechtum

Rengersstrjitte
Jaar
1991
Soort
Speelplastiek / speelobject
Materiaal
beton en roestvrij staal
Toegankelijkheid
publiek

Het speelplastiek is een jubileumgeschenk van het Intercommunaal Gasbedrijf N.V. Westergo. Het bedrijf bestond 25 jaar en ter gelegenheid daarvan werden op acht plaatsen dergelijke speelplastieken geplaatst. Naast Ysbrechtum in Lemmer, Bolsward, Balk, Witmarsum, Koudum, Wommels, Joure en IJlst. De plastieken bestaan uit dezelfde elementen die onderling verschillend geschikt zijn. De opdracht kwam tot stand door bemiddeling van de Stichting Kunstprojecten te Sneek.

 

Gemeente Súdwest Fryslân
Plaats Ysbrechtum
Status permanent
Opdrachtgever Gasbedrijf Westergo
Kunstenaar Henk Lampe