Menu
Mijn Keunstwurk

Speelplastiek Joure

Sluisdijk
Jaar
1992
Soort
Speelplastiek / speelobject
Materiaal
beton, r.v.s.
Toegankelijkheid
publiek

Het speelplastiek is een jubileumgeschenk van het Intercommunaal Gasbedrijf N.V. Westergo. Het bedrijf bestond 25 jaar en ter gelegenheid daarvan werden op acht plaatsen dergelijke speelplastieken geplaatst. Naast Joure in Lemmer, Koudum, Balk, Witmarsum, IJsbrechtum, Wommels, Bolsward en IJlst. De plastieken bestaan uit dezelfde elementen die onderling verschillend geschikt zijn. De opdracht kwam tot stand door bemiddeling van de Stichting Kunstprojecten te Sneek.

 

Gemeente De Fryske Marren
Plaats Joure
Status permanent
Opdrachtgever Gasbedrijf Westergo
Kunstenaar Henk Lampe