Menu
Mijn Keunstwurk

Sûnder titel (Brêge foar de fûgels)

Kommisjewei
Jaar
1990
Soort
Vormgeving
Thema
historie, nijverheid en sport
Materiaal
staal
Toegankelijkheid
publiek
Foto: Friesch Dagblad

De oude ophaalbrug aan de Kommisjewei vormde ooit het middelpunt van het dorp. De brug die er voor in de plaats kwam ontnam door zijn bescheiden vorm het dorp haar kern. Met de bovenbouw van de brug die de kunstenaar vervolgens ontwierp heeft hij geprobeerd weer iets van die vroegere kern te herstellen. De brug doet enigszins denken aan een ouderwetse ophaalbrug, alleen is de bovenbouw precies 90 graden gedraaid. De boog van de leggers spannen zich over het wegdek parallel aan de vaart. De opbouw van de brug is 6 meter hoog en 25 meter lang.

 

Gemeente Smallingerland
Postcode 9218 PC
Plaats Opeinde
Status permanent
Opdrachtgever Gemeente Smallingerland
Kunstenaar Ids Willemsma