Menu
Mijn Keunstwurk

T.M.T. van Welderen baron Rengers

Aan gevel Ned. Herv. Kerk, Wynzerdijk
Jaar
1947
Soort
Plaquette
Materiaal
brons
Toegankelijkheid
publiek

Het initiatief voor het maken van deze plaquette
is genomen door de toen 50-jarige Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken,
waarvan van Welderen Rengers (1867-1945) een van de oprichters was.

wikipedia

 

Gemeente Tytsjerksteradiel
Postcode 9062 GR
Plaats Oentsjerk
Status permanent
Opdrachtgever Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken