Menu
Mijn Keunstwurk

Vader en kind

Voor dagopvang Boarnstins, Boschawei 50
Jaar
1973
Soort
Plastiek
Materiaal
brons
Toegankelijkheid
publiek

Dit beeld stond oorspronkelijk in de tuin van het gemeentehuis naast het museum Smallingerland in Drachten. Bij de herinrichting van het huidige Museumplein, ergens in de jaren negentig, paste dit beeld niet meer zo goed en belandde het in het depot. Een aantal jaren geleden werd het geplaatst voor de dagopvang. De verbeelding van de zorg en aandacht van de vader voor het kind past goed bij de zorg en aandacht die in de dagopvang wordt nagestreefd.

 

Gemeente Smallingerland
Postcode 9212 RH
Plaats Boornbergum
Status permanent
Opdrachtgever gemeente Smallingerland