Menu
Mijn Keunstwurk

Verzetsmonument Dronryp

It Heech, bij de brug over het Van Harinxmakanaal
Jaar
1949
Soort
Verzetsmonument
Thema
oorlog en verzet
Materiaal
beton, basaltblokken, hardsteen en marmer
Toegankelijkheid
publiek

Op deze plaats werden in de Tweede Wereldoorlog 11 mensen door de Duitsers als represaille gefusilleerd. Tekst bij het monument: Daarom neemt aan de geheele wapenrusting Gods opdat Gij kunt wederstaan in den boozen dagen, en alles verricht hebbende, staande blijven. Efeziërs 6:13. Het monument bestaat uit twee segmenten; een groot wit kruis aan de weg en aan het kanaal 11 zuilen met daarop de namen van de slachtoffers. Het monument werd vervaardigd door steenhouwerij Klaas de Vries uit Buitenpost.

meer informatie

Gemeente Waadhoeke
Plaats Dronryp
Status permanent
Opdracht informatie Het monument is ontworpen door Pruis, Posthuma en Oostenbrug