Menu
Mijn Keunstwurk

Vrouwe Justitia

hoek Skeane Heawei/De Geasten
Jaar
2010
Soort
Sculptuur
Thema
historie, nijverheid en sport
Materiaal
hardsteen
Toegankelijkheid
publiek

In 2011 bestond de Stichting iepenloftspul Aldegea
65 jaar. Na overleg tussen de stichting en de gemeente Smallingerland ontstond
het idee om een herinnering te creëren aan de iepenloftspullen in Oudega.
Kunstenaar Anne Woudwijk kwam met een prachtig idee om de geschiedenis van de grietmannen
Van Haersma te verbeelden. Ze zaten in allerlei overheidsinstanties en ook
financieel ging het ze goed. In 1813/14 stond H.L.v. Haersma op de vijfde
plaats van de top zestig van de meest “begoedigde” inwoners van het Departement
“Vriesland”. Het behoorde tot de taak van de grietman om recht te spreken,
daarom stond vanaf 1664 het rechthuis ook in Oudega. In 1738 woedde er
een grote brand, die ook de herberg, waar recht gesproken werd, in de as legde.
De herberg werd herbouwd en bestaat nog steeds aan de Buorren en is nu rijksmonument.
De gevel vertoont een prachtige gevelsteen met Vrouwe Justitia. Er werd voor
deze locatie gekozen, omdat dit bijna op het oorspronkelijke grondgebied van de
Haersma’s is en vlakbij de locatie waar het iepenloftspul één keer in de 10
jaar plaatsvindt. Niet alleen de gemeente Smallingerland, maar ook de provincie
hecht veel waarde aan cultuur. Naast de gemeentelijke bijdrage is er ook vanuit
‘plattelâns projecten’ een subsidie voor dit kunstwerk is verstrekt.

Gemeente Smallingerland
Plaats Oudega Sm.
Status permanent
Opdrachtgever gemeente Smallingerland, Provincie Fryslan
Kunstenaar Anne Woudwijk