Menu
Mijn Keunstwurk

Kunstenaar Auke de Vries ontvangt GERRIT BENNER prijs 2019

16 mei 2019
fotograaf Piet Gispen

Auke de Vries (Burgum, 1937) is door de jury voorgedragen voor de GERRIT BENNER prijs 2019. Auke de Vries ontvangt de prijs voor zijn gehele oeuvre. De kunstenaar, die al jaren in Den Haag woont, ontvangt een oorkonde en een bedrag van € 5.000,-. Tevens wordt een tentoonstelling aan het werk van de kunstenaar gewijd. De tweejaarlijkse prijs voor beeldende kunst wordt op donderdag 12 september 2019 uitgereikt in het Fries Museum, voorafgaande aan de opening van de expositie.

Beeldende kunst is een breed begrip en omvat verschillende vakgebieden. In alle gevallen vormt beeldende kunst de reflectie van de kunstenaar op zijn omgeving en de tijd waarin hij leeft. Het werk van de kunstenaar is daardoor de verbeelding van o.a. zijn of haar persoonlijke waarnemingen, emoties en gedachten. Met de manier waarop de kunstenaar die verbeelding uitvoert kan hij de zintuigen van het publiek prikkelen of een bepaalde reactie willen uitlokken. Kunst is daardoor veel méér dan de kwalificaties ‘mooi’ of ‘lelijk’.

De GERRIT BENNER prijs is door de provincie Fryslân in leven geroepen om het beeldende kunstklimaat een impuls te geven. Met de prijs wil de provincie Fryslân de aandacht voor de beeldende kunst onder het publiek te vergroten. Het is de 8e keer dat de provincie Fryslân de GERRIT BENNER prijs voor de beeldende kunst toekent.

De prijs wordt in 2019 uitgereikt aan de kunstenaar, wiens oeuvre inhoudelijk van groot belang is (geweest) voor het Friese kunstklimaat. Onder oeuvre wordt niet alleen het complete werk van een kunstenaar begrepen, maar ook datgene dat het werk van de kunstenaar kenmerkt. Oeuvre staat dan meer voor het creatieve proces, resulterend in een concrete manier werken en uitdrukken.

Het werk van prijswinnaar Auke de Vries is volgens de vakjury een belangrijke inspirator en voorbeeld voor jongere generaties kunstenaars binnen en buiten Fryslân. Zijn werk voor de openbare ruimte is te vinden in wereldsteden zoals Barcelona, Rotterdam, Berlijn, Bangkok en Parijs.

Contactpersoon
Hink SpeulmanCoördinator Provinciale Prijzen, medewerker Stipe & Donatie op Locatie
Werkdagen:ma, do
Telefoon:058 234 34 75