Menu
Mijn Keunstwurk

Onderzoek naar vernieuwingskracht van amateurkunst-verenigingen in Fryslân

16 oktober 2015

In Fryslân worden de amateurkunsten volop beoefend. Er zijn talloze verenigingen, groepen en beoefenaars die zich bezighouden met muziek, theater, dans en andere kunstzinnige activiteiten. Wat de podiumkunsten betreft, doet men dat meestal samen. Men doet het voor het plezier, om beter te worden, om zich te uiten en om anderen te plezieren.  Veel verenigingen en groepen die zich met amateurkunst bezighouden, treden op voor publiek. Men speelt voor het dorp of de buurt, voor een specifiek publiek, zoals ouderen, kinderen of gehandicapten. Of men speelt op een bijzondere plek, zoals een school, een sportterrein, een bedrijf of een kerk. Daarmee spelen de podiumkunsten een belangrijke rol in het onderhouden en versterken van de maatschappelijke cohesie van hun omgeving, ook al is dat zelden een doel op zich.

In de Friese amateurkunsten worden ook producties gemaakt waar men een stapje verder gaat dan de reguliere activiteit. Het kan gaan om een optreden waar men bewust voor een of ander maatschappelijk doel kiest. Of voor een bijzondere samenwerking, of een andere dan de gebruikelijke doelgroep. Soms gaan die nieuwe activiteiten dan ook gepaard met een andere artistieke vorm. Mondjesmaat verandert dus de maatschappelijke rol van de amateurkunsten en soms gaat dat hand in hand met artistieke vernieuwing. Maar helaas ontbreekt op dit moment het beeld in hoeverre dat daadwerkelijk het geval is en wat de samenhang is van functieverandering en vernieuwing. Om die veranderingen in een veranderende wereld te kunnen stimuleren en ondersteunen  willen Keunstwurk, maar ook de koepelorganisaties,  graag meer inzicht in deze ontwikkelingen.

Doelstelling
Doel van het onderzoek is inzicht krijgen in de aard van de producties die de Friese amateurkunstverenigingen- en groepen uitvoeren. Zo ontstaat er een beeld van wat er allemaal gebeurt op het gebied van amateurkunst in Fryslân. Keunstwurk wil met name graag weten of de verenigingen of groepen bezig zijn met vernieuwende activiteiten en maatschappelijk relevante activiteiten. Dat dient echter met enige omzichtigheid te gebeuren. Maatschappelijke of artistieke vernieuwing zijn voor velen nogal vage noties, die bovendien ten onrechte een waardeoordeel kunnen inhouden.

Uiteindelijk  is het doel inzicht te krijgen in waar de verenigingen of groepen behoefte aan hebben in het opzetten van hun activiteiten. Met de uitkomsten van het onderzoek kan nieuw beleid ontwikkeld worden, dat (nieuwe) initiatieven in de amateurkunsten stimuleert.