Menu
Mijn Keunstwurk

Bijeenkomst zzp’ers en ondernemers in kunst & cultuur op 11 september

18 juli 2017

Als zzp’er of ondernemer in de kunst en cultuur ben je een belangrijke spil voor projecten en educatie in jouw regio. Dit ben je en dit wil je graag blijven. De manier van samenwerken verandert echter ingrijpend. Bij deze verandering passen een ondernemende houding en het gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid. Maar hoe pak je dit aan? Samen met jou en All Art Professionals willen Keunstwurk en Kunstkade dit onderwerp aankaarten door middel van een bijeenkomst op 11 september bij Keunstwurk. Een mooie gelegenheid om je te ontwikkelen in je vakgebied!

Datum:          maandag 11 september 2017
Tijd:                van 10.00 – 15.00 uur, inclusief lunch
Locatie:         Keunstwurk, Wissesdwinger 1 te Leeuwarden
Toegang:       gratis
Organisatie:  Keunstwurk, keunstwurkplein@keunstwurk.nl, tel: 058 2343434
Kunstkade, info@kunstkade.nl, tel: 058 2895365

Programma

  • Theunis IJdens van het LKCA presenteert zijn onderzoek met vervolgens gelegenheid tot discussie en vragen.
  • Twee werksessies waarbij de bezoekers er één uitkiezen met de volgende onderwerpen:
    – Hoe presenteer ik mezelf als ondernemer voor een nieuwe commerciëlere markt, onder leiding van Allard van Bentvelsen.
    – Hoe bewijs ik de waarde van kunst in het bedrijfsleven? Door een trainer uit het bedrijfsleven: Jeroen Stek
  • Een lunch met ontmoetingen.
  • Presentaties aan elkaar en de stappen naar een platform voor ontmoeting in de toekomst.

Moderator van de Dag is Allard Bentvelsen, trainer bij All Art Professionals, die speciaal door de Landelijke branchevereniging van centra voor de kunsten voor deze bijeenkomsten is benaderd.

Doel bijeenkomst
Op 28 maart 2017 heeft in de jeugdtheaterschool in Leeuwarden een bijeenkomst plaatsgevonden voor zzp’ers in de kunsten en kunstvakdocenten, georganiseerd door LKCA, Cultuurconnectie en All Art Professionals. Doel van deze bijeenkomst was actief kennis en ervaringen delen over het bereiken van je doelgroep, het inzetten van digitale middelen en samenwerken in de regio. Wat houdt jou als kunstondernemer nu het meeste bezig. Sterktes, zwakten, bedreigingen en mogelijkheden.

Een inspiratieplek
De resultaten van deze bijeenkomsten zijn in Utrecht gepresenteerd. Hieruit is de behoefte aan een inspiratieplek voor ondernemers in de kunsten Fryslân gebleken. En dat er een trend gaande is naar disciplineoverstijgend werken. Meer inspiratie bij collega’s van andere disciplines zoeken, wat tevens een vraag uit de markt is.

Onderzoek LKCA
Ondertussen heeft het LKCA een groot onderzoek gedaan naar de stand van zaken rond zzp’ers in de kunst. Hieruit zijn bijzondere overeenkomsten en verschillen tussen de diverse regio’s in Nederland af te lezen. Op maandag 11 september zullen deze resultaten bij elkaar komen. Gesprekken met zzp’ers, landelijk onderzoek en de onderwerpen die er volgens All Art Professionals toe doen.